COVID-19'un neden olduğu kriz, özellikle zor sosyo-ekonomik geçmişe sahip insanlar için sosyal dışlanmayı arttırmıştır.
Duygusal Zeka, yaşanılan zor zamanların ve ruh sağlığı üzerinde bıraktığı etkilerin hafiflemesinde yardımcı olabilir.
Duygusal Zeka, aynı zamanda istihdam edilebilirlik açısından oldukça önemlidir. Öyle ki, gelecekte endüstriler ve şirketler arasında daha fazla talep görmesi öngörülmektedir.

Proje Hakkında:

Duygusal Zekanın (EI) günlük hayatımızın çeşitli yönlerinde, kişisel bir bakış açısından profesyonel seviyeye kadar önemi hakkında daha fazla şey duymak giderek daha yaygın hale gelmektedir. Alandaki çeşitli çalışmalara göre, etkinlik, ilişkiler, esenlik ve yaşam kalitesi değerlendirildiğinde duygusal zekası yüksek kişilerin yüksek sonuç puanlarına(EQ) sahip olma olasılığının 7,6 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Projenin ana hedefleri, sosyal olarak dezavantajlı geçmişe sahip, işsiz, ekonomik ve coğrafi engellerle karşılaşan, etnik veya ulusal azınlıklara mensup, göçmenler, mülteciler ve engelli yetişkinler gibi kitleleri duygularını yönetme becerilerini geliştirmeleri ve duygusal olarak daha dayanıklı olmaları için desteklemektir.