Projemizin 2 çıktısı bulunmaktadır:

R1: “EI4Future”- Duygusal Esneklik için Duygusal Zeka” – Oyunlaştırma Tekniklerini kullanarak Eğitim Materyalleri Geliştirme

R2: MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs) “EI4Future – Duygusal Dayanıklılık için Duygusal Zeka”

R1: Oyunlaştırma Tekniklerinin Kullanıldığı Eğitim Materyalleri

EI4Future proje konsorsiyumu, EI becerileri edinme konusunda daha az fırsatı olan yetişkinlere yardımcı olacak bir El Kitabı geliştirecektir. El kitabı; oyunlaştırma öğeleri, özellikle bunları destekleyecek görevleri içeren kartların geliştirilmesini de içerecektir.

Kullanılan metodoloji, Duygusal Dayanıklılığın 8 Özelliği, Oyunlaştırma, NFE ve problem çözme teknikleri üzerine kurulmuştur. Oyunlaştırma ve görsel kartların dahil edilmesi, özellikle imkanları kısıtlı yetişkinlerin, (yetişkin mülteciler, göçmenler, vb…) ve dilin iletişim için bir engel oluşturabileceği durumların bu çıktının ana hedefi olduğu düşünüldüğünde özellikle önemlidir:

R2: MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs) “EI4Future – Duygusal Dayanıklılık için Duygusal Zeka”

MOOC , R1’in sonuçları temel alarak hazırlanacak ve iki çıktı birbirini tamamlayıcı hale gelecektir.

Şunları içerecektir:

MOOC ücretsiz ve herkese açık olacağından, imkanları kısıtlı yetişkinleri, özellikle coğrafi engellerle (uzak veya kırsal alanlarda yaşamak, daha az hizmet verilen bölgelerde yaşamak gibi), engellileri ve aynı zamanda ekonomik engellerle karşı karşıya olanları dahil etme.
Aktarılabilir bilgilerin görselleştirilmesini kullanarak, Duygusal Yönetim konusuyla ilgili metinleri, entegre videoları ve sesleri dijital ve öğrenciler için çekici bir şekilde dahil etme.
Testler, kısa sınavlar, forumlar ve öz değerlendirme ve değerlendirme formları sayesinde öğrencileri motive etme.