Projenin Temel Amacı: “EI4Future” projesi, problem çözme tekniklerine, verimli stres yönetimine ve iş-yaşam dengesinin geliştirilmesine dayalı bir El Kitabının geliştirilmesi yoluyla, LLP ve Duygusal Dayanıklılık ile ilgili faaliyetlerde daha az fırsata sahip yetişkinleri güçlendirecektir.

Projenin hedef grubu:

Daha az fırsata sahip yetişkinler — aşağıdaki kategorilere ait toplam 175 kişi (INDEPCIE’den 50 katılımcı ve her proje ortağı ülkeden 25 katılımcı):

 • Sosyal engeller
 • Ekonomik engeller
 • Engellilik
 • Göçmen köken engeli
 • Coğrafi engeller
 • Kültürel farklılıklar

Projenin nihai faydalanıcıları:

 • Kişisel gelişim, yaşam becerilerini geliştirme, yetişkinlerin refahını sağlama konularında çalışan psikologlar ve profesyoneller
 • Üniversiteler, yetişkin eğitim merkezleri ve iş danışmanlıkları.
 • Eğitim/öğretim kurumları, STK’lar ve enstitüler, Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezleri
 • Yerel yetkililer ve politika yapıcılar
 • Ulusal danışma kurullarının üyeleri ve ilgili ortaklardan ve paydaşlardan uzmanlar

Başlangıç tarihi: 1 Ocak 2022

Süre: 24 ay

Destekleyen: AB Komisyonu Erasmus+ Programı

Alan: Yetişkin eğitiminde işbirliği ortaklıkları