Υπάρχουν 2 αποτελέσματα του έργου:
R1: “EI4Future”- Συναισθηματική νοημοσύνη για συναισθηματική ανθεκτικότητα” – Εκπαιδευτικό υλικό με τεχνικές που χρησιμοποιούν την παιχνιδοποίηση

R2: MOOC (Massive Open Online Course) “EI4Future – Συναισθηματική Νοημοσύνη για Συναισθηματική Ανθεκτικότητα”

R1: Εκπαιδευτικό υλικό με τεχνικές που χρησιμοποιούν την παιχνιδοποίηση

Η κοινοπραξία του έργου EI4Future θα αναπτύξει ένα εγχειρίδιο που θα βοηθήσει ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν δεξιότητες ΣΝ. Το εγχειρίδιο θα παρουσιάσει στοιχεία παιχνιδοποίησης, ιδίως την ανάπτυξη καρτών που περιέχουν εργασίες για την υποστήριξή τους.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στα 8 γνωρίσματα της Συναισθηματικής Ανθεκτικότητας, την Παιχνιδοποίηση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Η παιχνιδοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες είναι ο κύριος στόχος αυτού του αποτελέσματος: η συμπερίληψη οπτικών καρτών θα έχει ευρύ αριθμό πλεονεκτημάτων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η γλώσσα θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την επικοινωνία (στην περίπτωση ενήλικων προσφύγων, μεταναστών κ.λπ…).

R2: EI4Future – Συναισθηματική Νοημοσύνη για Συναισθηματική Ανθεκτικότητα

Το MOOC θα βασίζεται στα αποτελέσματα του R1, καθιστώντας τα δύο αποτελέσματα συμπληρωματικά. Θα:

Συμμετέχουν ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως εκείνοι που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά εμπόδια (όπως η διαβίωση σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές, λιγότερο εξυπηρετούμενες περιοχές), αναπηρίες, αλλά και οικονομικά εμπόδια, δεδομένου ότι το MOOC θα είναι δωρεάν και ανοικτό σε όλους.
Θα περιλαμβάνει κείμενα, ενσωματωμένα βίντεο και ήχο που σχετίζονται με το θέμα της Συναισθηματικής Διαχείρισης με ψηφιακό, και ελκυστικό τρόπο για τους εκπαιδευόμενους, χρησιμοποιώντας οπτικοποίηση των μεταβιβάσιμων πληροφοριών.
Παρακινήστε τους εκπαιδευόμενους μέσω δοκιμασιών, κουίζ, φόρουμ και εντύπων αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης.